Home » Posts tagged with "nghị định 92"

TGP Sài Gòn không tham dự hội nghị tuyên truyền giới thiệu nghị định 92

Tòa Tổng Giám mục TPHCM Số: I.83.2013.002 Thành phố Hồ Chí Minh ngày 3.1.2013 Kính gửi : Ban Tôn giáo Chính phủ (Kính nhờ Ban Tôn giáo TPHCM chuyển) Trích yếu: v/v không gửi đại biểu tham dự hội nghị tuyên truyền giới thiệu NĐ 92/2012/NĐ  – CP tại TPHCM ngày 4/01/2013. Thưa Quý ban, Tòa Tổng Giám mục TPHCM đã nhận được thư... 

Việt Nam ban hành nghị định mới về tôn giáo

LTS: Hệ thống pháp luật của một nhà nước pháp quyền hiện đại hoàn toàn không tồn tại cái gọi là pháp luật về tôn giáo riêng biệt, vì mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Còn ở Việt Nam, mô hình Nhà nước Xã hội chủ nghĩa đã quy định riêng một lĩnh vực luật pháp về tôn giáo, gồm pháp lệnh, nghị... 
Tags: , | 3 380 views
© 2014 Công lý và Hòa bình · All rights reserved. · RSS

UỶ BAN CÔNG LÝ & HOÀ BÌNH, TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

Địa chỉ: 6B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp.HCM

Tel: +(848)36007651 - Email Văn phòng TTK: ubclhb@gmail.com || Email Ban biên tập Website: clhbvn@gmail.com