Liên hệ

UỶ BAN CÔNG LÝ VÀ HOÀ BÌNH
TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

6B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: +84 8 36007651
Email văn phòng: conglyvahoabinhvn@gmail.com
Email BBT website: clhbvn@gmail.com

LIÊN HỆ - GÓP Ý - GỬI BÀI VIẾT


Acceptable file types: doc,pdf,pps,ppt,gif,jpg,jpeg,png,zip,rar.
Maximum file size: 2mb.
(7 679 views)
© 2014 Công lý và Hòa bình · All rights reserved. · RSS

UỶ BAN CÔNG LÝ & HOÀ BÌNH, TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

Địa chỉ: 6B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp.HCM

Tel: +(848)36007651 - Email Văn phòng TTK: ubclhb@gmail.com || Email Ban biên tập Website: clhbvn@gmail.com