Home » Đời sống Kitô hữu » Bố cục quyển Tóm lược Học thuyết Xã hội Công giáo

Bố cục quyển Tóm lược Học thuyết Xã hội Công giáo

Đan Quang Tâm

Sau khi quyển Giáo lý Giáo hội Công giáo ra đời, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II ủy thác cho Hội đồng Giáo hoàng Công lý và Hòa bình biên soạn một quyển “giáo lý xã hội” của Giáo hội, sau này được biết đến dưới tên gọi quyển Tóm lược Học thuyết Xã hội Công giáo (quyển Tóm lược) dưới sự chỉ đạo của Đức Hồng y Nguyễn Văn Thuận. Công việc bắt đầu vào năm 1999 và Đức hồng y của chúng ta đã có những đóng góp cá nhân rất quan trọng trong công trình này.

 Quyển Tóm lược trình bày bức tranh toàn cảnh về những hướng dẫn cơ bản trong giáo huấn xã hội Công giáo và có một cấu trúc rất đơn giản. Sau phần nhập đề là 3 phần chính, rồi đến kết luận.

 Nhập đề: Một nền nhân bản toàn diện và liên đới

  • Phần I tập trung vào chiều kích thần học, gồm các chương:

 Chương 1:   Kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa đối với nhân loại

Chương 2:   Sứ mạng của Giáo hội và học thuyết xã hội

Chương 3:   Con người và nhân quyền

Chương 4:   Các nguyên tắc của học thuyết xã hội Công giáo

  • Phần II trình bày 7 chủ đề cổ điển của học thuyết, gồm các chương:

 Chương 5:  Gia đình

Chương 6:  Lao động của con người

Chương 7:  Đời sống kinh tế

Chương 8:  Cộng đồng chính trị

Chương 9:  Cộng đồng quốc tế

Chương 10: Bảo vệ môi trường

Chương 11: Cổ vũ hòa bình

  • Phần III tập trung vào vấn đề chăm sóc mục vụ, gồm 1 chương

 Chương 12:  Học thuyết xã hội và hoạt động của Giáo hội

 Kết luận: Vì một nền văn minh tình yêu

 Phần kết luận giải thích mục đích nhắm đến của văn kiện, chương trình và ý nghĩa sâu xa của văn kiện.

 Quyển Tóm lược có thể gọi là “Công cụ xây dựng nền văn minh tình yêu” và cũng có thể xem là “Bản tuyên ngôn về một nền nhân bản mới”. Ta có thể tìm thấy trong đó các chuẩn mực của một xã hội mới thấm nhuần Phúc âm và tinh thần Kitô giáo. Một công cụ hữu hiệu để xây đắp tình người, xây nền văn minh của yêu thương thay cho hận thù, liên đới thế vào chỗ chia rẽ, tị hiềm. Một tuyên ngôn mở ra những hy vọng, đem lại hy vọng cho những ai có tâm hồn thanh thoát và thiện chí, chân thành muốn đem đức tin dấn thân, nhập thể vào các tiến trình lịch sử.

© 2014 Công lý và Hòa bình · All rights reserved. · RSS

UỶ BAN CÔNG LÝ & HOÀ BÌNH, TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

Địa chỉ: 6B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp.HCM

Tel: +(848)36007651 - Email Văn phòng TTK: ubclhb@gmail.com || Email Ban biên tập Website: clhbvn@gmail.com