Home » Đời sống Kitô hữu » Giáo huấn Xã hội Công giáo giúp tôi đi theo Đức Kitô

Giáo huấn Xã hội Công giáo giúp tôi đi theo Đức Kitô

Đan Quang Tâm

Phúc âm Thánh Gioan viết: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (13,34-35).

Làm thế nào để thực hiện “điều răn mới” và theo Đức Kitô, nghĩa là làm “môn đệ của Thầy”?

Câu trả lời có thể tìm thấy trong Thông điệp Caritas in Veritate của Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI. Thông điệp này, tài liệu giáo huấn được đức giáo hoàng viết ra cho cả giáo hội toàn cầu cùng nhau học hỏi, là thông điệp mới nhất trong một loạt các thông điệp xã hội do các vị giáo hoàng soạn thảo trong hơn 120 năm qua, nhằm giúp Giáo hội áp dụng các nguyên tắc luân lý và giáo huấn xã hội của Giáo hội vào các vấn đề kinh tế và xã hội xuất hiện vào mỗi thời đại.

Đức Giêsu Kitô vừa là Thiên Chúa vừa là người. Trong ngôi vị là người, Ngài là hiện thân con người toàn vẹn cần phải sống theo. Ngài là gương mẫu để ta theo. Giáo huấn của Ngài vừa có tính cá nhân vừa có tính xã hội. Các thông điệp xã hội chiếu soi ánh sáng của Phúc Âm của Đức Kitô và những giáo huấn luân lý của Giáo hội vào những hoàn cảnh xã hội đang đổi thay để hướng dẫn và hỗ trợ các Kitô hữu đang tìm cách sống và thể hiện đức tin mình giữa lòng thế gian. Bằng phương thức này, giáo huấn xã hội của Giáo hội vừa mang tính truyền thống vừa luôn luôn mới mẻ.

Trong Thông điệp Caritas in Veritate, Đức Thánh cha diễn giải:

“Học thuyết xã hội của Hội Thánh bằng một ánh sáng bất biến chiếu soi những vấn đề mới luôn xuất hiện. Điều này bảo đảm tính thời sự lẫn tính lịch sử cho “gia tài” học thuyết, với những tính chất đặc thù của mình, là một bộ phận của Truyền Thống luôn sống động trong Hội Thánh. Học thuyết xã hội được xây dựng trên nền tảng do các Tông Đồ truyền lại cho các Giáo Phụ, sau đó được các vị tiến sĩ nổi danh của Kitô giáo tiếp thu và đào sâu thêm. Học thuyết này hướng đến Con Người Mới, đến “Ađam cuối cùng là thần khí ban sự sống” (1 Cr 15,45), nguyên lý của đức ái “không bao giờ mất được” (1 Cr 13,8). Học thuyết được chứng thực bởi các thánh và bởi những ai hiến đời mình cho Đức Kitô Đấng Cứu Độ chúng ta trong lãnh vực công lý và hòa bình. Học thuyết thể hiện sứ vụ ngôn sứ của các vị Giáo Hoàng: hướng dẫn Hội Thánh Chúa Kitô trên cương vị tông đồ và phân định các đòi hỏi mới của công cuộc Phúc Âm hóa” (12).

Câu hỏi suy tư

1.  Tại sao bạn nghĩ rằng Giáo hội lại lên tiếng về những vấn đề xã hội? Giáo hội và giáo huấn của Giáo hội có thể mang lại gì cho xã hội của chúng ta và thế giới?

2.  Bạn hiểu biết thế nào về học thuyết xã hội của Giáo hội? Làm thế nào để tìm hiểu thêm về giáo huấn đó?

3.  Giáo huấn xã hội của Giáo hội giúp bạn đáp lại tiếng gọi “hãy yêu thương nhau” của Đức Kitô trong Kinh Thánh?

Tài liệu tham khảo: Caritas in veritate Individual Reflection Guide www.usccb.org/jphd/…/caritas_in_veritate-individual-guide.pdf

© 2014 Công lý và Hòa bình · All rights reserved. · RSS

UỶ BAN CÔNG LÝ & HOÀ BÌNH, TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

Địa chỉ: 6B Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận I, Tp.HCM

Tel: +(848)36007651 - Email Văn phòng TTK: ubclhb@gmail.com || Email Ban biên tập Website: clhbvn@gmail.com